Canònica de Sant Vicenç del Garraf

Sant Vicenç de Pedrabona / Petra Bona

(Sitges, Garraf)

Can Lluçà
Can Lluçà, on s'ha volgut situar el monestir

Aquesta canònica agustiniana fou fundada el 1163 pel rei Alfons I el Cast, que en va fer la donació del territori pel seu establiment. Consta que el 1382 era en franca decadència, trobant-se algunes de les dependències en ruïna.

Santes Creus
Can Lluçà

El 1413 i per por de les incursions dels pirates el darrer prior va cedir la jurisdicció a la Pia Almoina de Barcelona que el 1419 la va vendre a la Universitat de Sitges. La Corona mantenia però el patronatge de la casa, fins que el 1423 Alfons el Magnànim el va cedir a Santa Anna de Barcelona en una operació destinada a facilitar la unió d’aquest monestir amb la canònica de Santa Eulàlia del Camp que ocupava l’antic convent dels Frares del Sac des del segle XIII i ara cedien a les dominiques de Sant Pere Màrtir (Montsió) de Barcelona. Es desconeix la situació d’aquest petit monestir, s’ha volgut localitzar a Can Lluçà i el seu entorn (amb el topònim de Era del Prior) o potser també entre aquesta masia i la costa.

Alfons el Cast
Alfons el Cast
Il·lustració de Recueil des poésies des troubadours
Bibliothèque nationale de France

Bibliografia:
  • ARAN I SURIOL, Joan (2002). Santa Anna de Barcelona. Barcelona: Ed. Mediterrània
  • BAUCELLS I REIG, Josep (1972). Els monestirs del bisbat de Barcelona durant el pontificat de Ponç de Gualba (1303-1334). II Col·loqui d'Història del Monaquisme Català. Vol. I. Abadia de Poblet
  • LORACH, Salvador (1992). Sant Vicenç de Garraf. Catalunya romànica. Vol XIX. El Penedès, l'Anoia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • VILLANUEVA, Jaime (1851). Viage literario a las iglesias de España. Vol. XVIII. Madrid: Real Academia de la Historia

Situació:

Hom suposa que el monestir de Sant Vicenç era al lloc que ara ocupa el mas de Can Lluçà. No hi ha cap resta visible. Des de Vallcarca cal enfilar-se fins Campdàsens i seguir el camí fins Can Lluçà