Monestir de Sant Jeroni de Montolivet

Sant Jeroni de Mont Olivet / Vall de Montolivet / Monte Olivete

(Sant Pere de Ribes, Garraf)

Torre del Veguer
Torre del Veguer
Antic emplaçament del monestir

En el lloc de la quadra Descortei, que més endavant seria conegut con Torre del Veguer, a començament del segle XV s'hi aplegà una comunitat de frares jerònims impulsada i dotada pel mercader Bertran Nicolau, que l’any 1403 va obtenir del papa Benet XIII la corresponent butlla autoritzant el nou establiment.

Bertran Nicolau
Possible retrat de Bertran Nicolau, el fundador
Detall del Retaule de la Mare de Déu, sant Agustí i sant Nicolau de Tolentino
Procedent de Domus Dei de Miralles (Baix Llobregat)
Al MNAC, Barcelona

La fundació no es va fer realitat fins més endavant, el 1413 les autoritats eclesiàstiques donaven el vistiplau a l’indret escollit, on hi havia la torre Descortei, però cap construcció religiosa, església o capella, preexistent. La casa va començar la seva activitat el mateix any de 1413, per això van arribar monjos jerònims dels monestirs de Sant Jeroni de Cotalba (la Safor, València) i de la Vall d'Hebron (Barcelona). Ben aviat es va demostrar la poca idoneïtat de l’indret que s’havia escollit, especialment pel que fa a les provisions d’aigua i de llenya, la comunitat va demanar a Bertran Nicolau que autoritzés el trasllat ja que una de les condicions fundacionals no ho permetia. Un cop obtinguda, el bisbe de Barcelona va donar el seu vistiplau a finals de l’any 1416 i immediatament es va procedir a la venda de Montolivet i la compra de la casa de la Murtra, on es consolidaria definitivament el nou monestir de Sant Jeroni de la Vall de Betlem, més conegut com Sant Jeroni de la Murtra.

Torre del Veguer
Torre del Veguer
Sant Jeroni de la Murtra
Possible retrat de Bertran Nicolau
Mènsula del claustre de Sant Jeroni de la Murtra

Bibliografia:
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 2. Barcelona: F. J. Altés
  • DÍAZ MARTÍ, Carles (2004). Primera menció del futur Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Carrer dels Arbres. Revista anuari del Museu de Badalona, núm. 15
  • DÍAZ MARTÍ, Carles (2006). Bertran Nicolau fundador de Sant Jeroni de la Murtra. Badalona: Museu de Badalona
  • DÍAZ MARTÍ, Carles, ed. (2013). La primera crònica del monestir de Sant Jeroni de la Murtra (1413-1604). Barcelona: Fund. Noguera
  • SIGÜENZA, José de (1600). Segunda parte de la historia de la orden de San Gerónimo. Madrid: Imprenta Real

Situació:
Vista aèria

El monestir era a ponent de l'actual nucli de Sant Pere de Ribes, a l'indret de la Torre del Veguer