Monestir de Sant Victorià d'Assan

Sant Martí d’Assan / Sant Victorià de Sobrarb / Victoriani Asaniensis / San Victorián de Asán

(El Pueyo de Araguás, Osca)

Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan

El monestir de Sant Martí d’Assan és d’origen visigòtic, es disposa de documentació que acredita la seva antiguitat, com ara una donació feta pel monjo Gaudiós, l’any 522, a favor del cenobi. S’ha especulat sobre la seva situació, però és versemblant que estigués en el mateix espai on actualment hi ha el monestir de Sant Victorià d'Assan, el seu successor, o en algun indret proper.

Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan

Aquell monestir va adquirir molt prestigi gràcies a l'arribada de sant Victorià, ja en aquella època les seves possessions s'estenien per un ampli territori. Del monestir van sortir diverses personalitats, com ara el mateix Gaudiós, de l'època en què Victorià era abat, que més endavant esdevindria bisbe de Tarassona, i també sant Nazari, abat del mateix monestir, entre altres. A finals del segle VII degué passar per una època de decadència i cap al 720 patiria els efectes de la invasió islàmica i possiblement hauria estat abandonat i destruït.

Sant Victorià

Una tradició ens fa saber que sant Victorià va viure en aquestes contrades entre els segles V i VI. El seu origen seria italià, després de passar per l'actual França es va retirar a la zona pirinenca de Sobrarb en qualitat d'eremita, en una cova propera al monestir de Sant Martí d'Assan. La seva popularitat era creixent i els monjos de l'abadia li van demanar que ingressés al cenobi, així ho va fer. Va morir cap al 558 i fou enterrat, i després venerat, en el mateix monestir.

Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià
De la capçalera d'un goigs
Montpellier Méditerranée Métropole
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan

Durant la segona meitat del segle X es va restaurar l'activitat monàstica en el territori i s'esmenta la Domus Sancti Victoriani, segurament el mateix indret anteriorment ocupat pel desaparegut monestir de Sant Martí d'Assan, que hauria adoptat el nom del recordat abat Victorià i adoptat la regla de Sant Benet. Encara hauria de patir incursions sarraïnes, l'impuls definitiu a la casa arribaria sota el regnat de Sanç Garcés III el Gran. El 1069, Sanç III d'Aragó (c1043-1094) confirmava els béns i privilegis del monestir. Encara, el 1071, una butlla d'Alexandre II li atorgava el privilegi d'exempció i el posava sota la tutela directa del papat.

Durant el segle XI, li foren annexats els monestirs de Santa Maria i Sant Pere de Taverna (en una vall subsidiària de l'Éssera), Urmella (el 1044) i Ovarra, amb els seus béns. Aquest patrimoni va fer del lloc un important centre de poder, aconseguint el seu apogeu, fet que va produir disputes amb la seu episcopal. Alfons el Cast també va beneficiar el monestir, confirmant la donació de Graus (1174) i sotmetent, en un capítol mantingut al mateix monestir (l'any 1184), els senyors feudals de la rodalia del cenobi. La protecció reial va continuar sota Pere el Catòlic i Jaume I (fill i net d'Alfons el Cast).

Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan

A mesura que els centres de poder es desplaçaven a les grans ciutats, el monestir de Sant Victorià va anar perdent influència alhora que la població de les valls que dominava decreixia i amb això les rendes que el beneficiaven. Al segle XV va passar a tenir abats comendataris i en els anys següents va anar perdent les propietats. Durant el segle XVII i XVIII es va refer bona part del monestir i les seves dependències. Fou exclaustrat el 1835 i va caure en ruïna. Des del 2008 l'església és de propietat pública i en procés de consolidació i restauració.

Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
Sant Victorià d'Assan
El cor de l'abadia, ara a la col·legiata de San Pedro de Boltaña
Fotografia de Joanbanjo, a Wikimedia

Bibliografia:
 • ALVIRA, Fernando (2016). Enciclopedia del Románico en Aragón. Huesca. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real
 • BOIX I POCIELLO, Jordi (1996). Sant Victorià d’Assan. Catalunya romànica. Vol. XVI. La Ribagorça. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Juan Francisco (1676). Oración Panegyrica historial a la Vida y Hechos de San Victorián. Madrid: L. A. Bedmar
 • LÓPEZ DUESO, Manuel (2012). Monasterio de San Victorián: ¿“el Escorial de Sobrarbe” o una granja?. Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, n.º 13
 • MARTÍN, Angel J. (1957). El dominio del monasterio de San Victorián de Sobrarbe en Huesca durante el siglo XII. Argensola, núm. 30
 • MONSERRAT, Sebastián (1882). Aragón histórico, pintoresco y monumental. Tomo I, Huesca. Saragossa
 • MOYA OLLER, Anna (2017). Ascetisme i monacat tardoantic a la tarraconense (ss. IV-VII). Una aproximació sociocultural i arqueològica. Tesi Doctoral. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili
 • SANZ, Ambrosio (1955). El abadiado de San Victorián. Argensola, núm. 23
 • SOLANILLA, Antonio (2001). Historia del monasterio de San Victorián de Sobrarbe. Época visigoda y Edad Media. Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe, núm. 7
 • TOMÁS-FACI, Guillermo; i altres (2021). Nouvelles chartes visigothiques du monastère pyrénéen d'Asán. Bordeus: Ausonius
 • TOMÁS-FACI, Guillermo; MARTÍN-IGLESIAS José Carlos (2017). Cuatro documentos inéditos del monasterio visigodo de San Martín de Asán (522 – 586). Mittellateinisches Jahrbuch
 • UBIETO, Agustín (1999). Los monasterios medievales en Aragón. Saragossa: C. A. Inmaculada

Situació:
Vista aèria

El monestir de Sant Victorià és enlairat al nordest d'Aïnsa, per la carretera de Campo i el trencall de los Molinos