Monestirs
Monestirs de
Galícia
Canònica de San Martiño de Mondoñedo
San Martín de Mondoñedo / Monestir Maximi
< anterior Inici Espanya Galícia Lugo següent >
castellano
cercador contacte facebook

Lugo

La història de San Martiño de Mondoñedo és paral·lela a la de la diòcesi de Mondoñedo (avui Mondoñedo-Ferrol) els orígens de la qual no són clars i es troben envoltats de llegendes i de relats no contrastats, en aquest sentit caldria esmentar la narració segons la qual el primer bisbe hauria estat Zebedeu, el pare de sant Jaume el Major i de sant Joan Evangelista. Al segle VI ja s’esmenta la diòcesi Britoniense de la que hom desconeix amb certesa la seva seu, però hi ha constància que dins del seu territori hi havia el monestir Maximi que alguns autors l’han volgut identificar amb aquest lloc. Sembla que cal identificar els britons amb un poble cristià que hauria arribat a aquestes terres desenvolupant un sistema organitzatiu anàleg al d’una diòcesi i que hauria evolucionat després com a tal. El primer bisbe conegut seria Mailoc, que va participar al segon Concili de Braga, el 572. Aquella diòcesi, que també s’ha volgut localitzar al lloc de Bretoña, hauria desaparegut el 716 a causa de la invasió sarraïna. Ja més endavant, cap el 866, va arribar fins aquí l’abat i bisbe Sabaric procedent del monestir i diòcesi de Dume/Braga que es va veure obligat a traslladar el monestir i la pròpia seu episcopal a terres més segures. El lloc triat fou Mindunieto el que ha fet pensar que el monestir Maximi era en aquest indret.

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo

Benedictins


Canonges
agustinians


 

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo

El monestir va continuar el seu desenvolupament en aquest nou assentament sota la direcció d’un abat-bisbe, seria el centre d’una diòcesi hereva de Dume i també de manera indirecta de Bretoña, que s’havia perdut. Un dels personatges més importants del monestir fou sant Rosendo (907-977, bisbe entre els anys 925 i 947) a qui s’atribueix la construcció d’una gran església catedral a San Martiño de Mondoñedo a més de mantenir una intensa activitat en el desenvolupament de les cases monàstiques de la seva diòcesi, especialment cal esmentar la seva participació en la fundació de San Salvador de Celanova. Aquest monestir fou la seu de la diòcesi fins que el 1113 hom va determinar el seu trasllat a Villamayor del Valle de Brea, ara Mondoñedo, fet que confirmaria la reina Urraca el 1117. Des del 1957 la diòcesi porta el nom de Mondoñedo-Ferrol. Pel que fa al monestir, després del trasllat de la diòcesi, San Martiño va continuar amb la seva activitat monàstica però a partir del 1156 en forma de canònica regular vinculada a la catedral de Mondoñedo, va mantenir la seva activitat fins que fou suprimida el 1534. L’església de San Martiño de Mondoñedo és un edifici essencialment romànic, de tres naus que s’hauria aixecat en el darrer quart del segle XI i començament del XII sobre una església anterior més senzilla, possiblement la de l’abat Rosendo.

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Sant Rosendo
Sant Rosendo, bisbe i abat d'aquest monestir
Il·lustració d'un goigs
Biblioteca Nacional de España
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Interior de l'església
Fotografia del Catálogo - inventario monumental y artístico de la provincia de Lugo (1911-1912)
Catálogo Monumental de España

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo

San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Capitell interior
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Antependi (s XI)
San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Decoració mural de la volta sud (s XII)

  San Martiño de Mondoñedo
San Martiño de Mondoñedo
Esquema de la planta de l'església
 

Bibliografia:
- BESTEIRO, Blanca (2009). As pinturas murais da Catedral de san Martiño de Mondoñedo. Foz. (Lugo). Estudios Mindonienses, 25
- CAL PARDO, Enrique (2007). Breve historia de la diócesis de Mondoñedo. Rudesindus miscelánea de arte e cultura. Núm. 1. Mondoñedo
- FLOREZ, Henrique (1789). España Sagrada. Vol. 18. De las Iglesias Britoniense y Dumiense. Madrid: Pedro Marín
- FREIRE CAMANIEL, José (1998). El monacato gallego en la Alta Edad Media. La Coruña: Fund. Pedro Barrié de la Maza
- IRAZU RIVEIRA, Ramón (2010). San Martiño de Mondoñedo: de la singularidad del enclave a la prodigiosa arquitectura. Rudesindus miscelánea de arte e cultura. Núm. 6. Mondoñedo

- LÓPEZ FERREIRO, Antonio (1907). Biografía de San Rosendo. Mondoñedo: H. Mancebo
- PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco Javier (2008). Mosteiros de Galicia na Idade Media. Ourense: Diputación Provincial de Ourense
- RODRÍGUEZ DÍAZ, José Mª (2010). La sede episcopal de los britones. Rudesindus miscelánea de arte e cultura. Núm. 6. Mondoñedo
- SÁNCHEZ-PARDO, José Carlos i altres (2018). Arqueología y arquitectura de San Martiño de Mondoñedo (Foz, Lugo). Revisión crítica y nuevas aportaciones. Quintana
- YZQUIERDO PERRIN, Ramón (1994). De Arte et Architectura: San Martín de Mondoñedo. Lugo: Diputación Provincial
- YZQUIERDO PERRÍN, Ramón (2000). Las catedrales de la diócesis de Mondoñedo en la Edad Media. El legado cultural de la iglesia mindoniense

Situació:

A ponent de Foz, municipi on pertany


San Martiño de Mondoñedo

Baldiri B. - Desembre de 2012 / Actualitzat gener de 2020