Priorat del Sant Sepulcre de Palera

Sant Domènec de Palera / Sancti Sepulcri de Paleria / Palian

(Beuda, Garrotxa)

Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera

La primera notícia que hom té del lloc de Palera és en un testament del comte bisbe Miró Bonfill, del 979. El 1075, en un altre document, ja s'esmenta l’església del Sant Sepulcre. El 1085 fou consagrat un nou temple amb l’assistència de diversos bisbes i l’abat de Santa Maria de la Grassa (Aude), això fa pensar que l’any 1075, quan s’esmentava l’església, aquesta devia estar en construcció, o bé es va edificar de nou entre aquests anys.

Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera

La construcció d’aquella església va estar patrocinada pels senyors de Palera, Arnau Gonfred i la seva esposa Bruneguilda, els quals el 1107 van lliurar-la a l’abadia de la Grassa, que hi va instituir un priorat depenent d’aquella casa occitana. Aquesta donació fou confirmada el 1119 pel papa Gelasi II. Gràcies a les indulgències atorgades al priorat, aquest va esdevenir un centre de devoció popular i de pelegrinatge.

En algun moment indeterminat del segle XVI aquesta casa es va desvincular de l’abadia de la Grassa, hom sap que el 1558 el prior de Palera era monjo de Sant Esteve de Banyoles (Pla de l'Estany). Al segle XVIII consta que el lloc es trobava en mal estat de conservació i s’hi van haver de fer obres, a finals del mateix segle va patir els efectes d’una ocupació de l’exèrcit francès. A partir del 1816 va passar a dependre de Sant Pere de Besalú; el priorat es va mantenir com a tal fins el 1835.

Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera

L’església es va restaurar durant la segona meitat del segle XX, moment en que va perdre l’atri que la precedia, una construcció aixecada immediatament després de la construcció del temple primitiu. També es conserven algunes de les dependències del priorat que haurien envoltat un claustre del que es pot veure clarament la galeria de llevant, tot i que aquest conjunt ha estat molt modificat a causa de les intervencions posteriors.

Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepuldre de Palera
Interior de l'església (sense data)
Col·lecció particular
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepuldre de Palera
Galeria del claustre
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Esquema de la planta de l'església, amb l'atri perdut
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
Postal antiga, col·lecció particular
Sant Sepulcre de Palera
Sant Sepulcre de Palera
L'església amb l'atri, ara perdut
Postal antiga, col·lecció particular

Bibliografia:
  • BUIXEDA, Josep Juan (1996). La basílica del Sant Sepulcre de Palera. Nou-cents anys d’història. Quaderns de les Assemblees d'Estudis. Amics de Besalú
  • MERINO, Antolín; DE LA CANAL, José (1826). España Sagrada. Vol. XLIV. Madrid: Collado
  • MONSALVATJE, Francesc (1892). Ridaura y su monasterio de Santa Maria. Noticias Históricas Vol. IV. Olot: J. Bonet
  • PUIG I CADAFALCH, J. (1918). Arquitectura romànica a Catalunya. Vol. 3. Barcelona: I. Estudis Catalans
  • RAMOS, Maria Lluïsa (1990). Catalunya romànica. Vol. IV. La Garrotxa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana

Situació:
Palera

A l'església del Sant Sepulcre de Palera s'hi va des de Besalú, per la carretera de Beuda. A uns 3 km d'aquesta primera població, un trencall a l'esquerra hi porta