Canònica i convent de Sant Tomàs de Riudeperes

Rivo Petrarum / Rivopirorum / Pabordia de Riudeperes / Sant Tomàs de Vic / Convent i col·legi de Sant Tomàs

(Calldetenes, Osona)

Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre

En aquest lloc es va instaurar una canònica regular que més endavant es convertiria en un convent i col·legi franciscà. Va acollir els frares de Sant Francesc de Vic quan van deixar el seu convent de la ciutat als dominics.

Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
L'església

El primer esment de l’existència en aquest lloc d’una església dedicada a Sant Tomàs es troba l’any 1045. El 1061 s’esmenta la mateixa església i els seus clergues, i no és fins el 1086 que es parla d’una comunitat organitzada. En aquella organització i reforma hi va participar molt activament Berenguer Amalric, senyor del llinatge de Riudeperes que tenia influència en el territori en aquella època (1080), era germà de Ricard Amalric, canonge de la catedral de Vic. La reforma va provocar greus enfrontaments entre els partidaris de seguir una regla canonical estricta i els que s’hi oposaven per seguir gaudint dels beneficis que permetia el règim anterior.

Possiblement a causa d’això, Berenguer i Ricard van posar el 1095 la canònica de Riudeperes sota la direcció de la casa de Santa Maria de Lledó (Alt Empordà) i així eludir l’enduriment de la regla, de fet la casa va esdevenir una pabordia de Lledó. També en aquella època es va aixecar una nova església, gràcies al finançament dels mateixos personatges, el nou edifici es va consagrar el 1095. L’establiment va seguir gaudint de la protecció dels senyors de Riudeperes, que en van fer el seu panteó familiar. Mai va esdevenir una casa important i pràcticament només servia a la família que els protegia, a començament del segle XV es trobava en plena decadència i les construccions en perill de ruïna. A la segona meitat d’aquell segle es va instaurar el règim de comenda a la direcció de la casa, el que no va ajudar el seu redreçament.

Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
L'església
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre

A causa de la precarietat, el 1560 el bisbe de Barcelona Jaume Caçador va intervenir en la supressió de la pabordia convertint-la en una convent i col·legi de franciscans observants, fet que es va confirmar aquell any amb una butlla papal. Immediatament va començar l’obra de restauració dels edificis, notablement el claustre que va substituir l’anterior, romànic. L’església primitiva es va conservar però fou modificada, tot i que encara presenta estructures de l’edifici que s’havia consagrat el 1095. El 1835 el convent fou abandonat i la comunitat es va traslladar a Barcelona i després a Vilafranca del Penedès. El 1901 adquiriren el lloc els pares camils, que el van deixar i vendre el 1970. Actualment és ocupat pel Centre Riudeperes, per a disminuïts psíquics.

Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
Plafó de rajola de l'època dels pares camils (1946)
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El claustre
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El refetor (1904)
Fotografia de Gaietà Barraquer
Publicada a Las casas de religiosos en Cataluña...
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
El refetor
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
Riudeperes Riudeperes Riudeperes Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes
Sant Tomàs de Riudeperes

Bibliografia:
  • BARRAQUER Y ROVIRALTA, Cayetano (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. I. Barcelona: Imp. Fco. J. Altés
  • BOADAS LLAVAT, Agustí (2014). Els franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014). Lleida: Pagès. Ed.
  • COLL, Jaime (1738). Chronica Serafica de la santa provincia de Cathaluña. Barcelona: J Pablo, M Martí
  • GAVÍN, Josep M. (1984). Inventari d'esglésies. Vol. 15. Osona. Barcelona: Arxiu Gavín
  • MARCA, Francisco (1764). Chronica Seráfica de la santa provincia de Cataluña. 2ª parte. Barcelona: Carmelitas Descalzos
  • PLADEVALL I FONT, Antoni (1984). Catalunya romànica. Vol. II. Osona I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • RIPOLL VILAMAJOR, Jaume (1833). Documento inédito con que puede ilustrarse la historia del Monasterio de canónigos reglares de S. Agustín de Sto. Tomás de Riudeperas. Vic: I. Valls
  • SANAHUJA, Pedro (1959). Historia de la seráfica provincia de Cataluña. Barcelona: Ed. Seráfica, 1959

Situació:
Vista aèria

El convent està situat entre Calldetenes i Folgueroles, a llevant de Vic i prop de l'Eix Transversal