Canònica de Sant Nicolau del Castell

Puig de les Relíquies / Podium Reliquiarum / Sant Nicolau de Camprodon

(Camprodon, Ripollès)

Sant Nicolau del Castell
Accés al castell de Sant Nicolau pel pont Nou
Fotografia de Josep Salvany, 1918
Biblioteca de Catalunya

El castell de Sant Nicolau, situat al Puig de les Relíquies de Camprodon, fou edificat a partir del 1196 gràcies a l'autorització que Pere I va atorgar a l'abat de Sant Pere de Camprodon, Bernat de Segurioles. Amb aquesta construcció defensiva es volia donar protecció a la població en cas de conflicte bèl·lic. En aquell indret ja hi havia una capella que s’ha considerat d’origen antic, tot i que també és possible que es bastís amb el castell, era dedicada a sant Nicolau i amb aquest mateix nom és coneguda la fortalesa.

Sant Nicolau del Castell
Plànol del castell de Camprodon, amb l'església
Detall del Plan de Campredon avec ses attaques, 1689
Bibliothèque nationale de France

Sota els seus murs, a la riba esquerra del Ter, es va anar desenvolupant la Vila de Baix. El castell va passar el 1251 a mans de Jaume I, però la capella va quedar sota el domini del monestir de Sant Pere. Cap a la fi del segle XIII és probable l'existència d'una comunitat de donades que es va convertir amb el temps en un monestir de canongesses de Sant Agustí. A ran del terratrèmol de 1428, els edificis van quedar molt afectats i la comunitat es va dispersar, alguna monja va ingressar a Santa Clara de Vic (Osona), altres no hi van tornar fins al cap de tres anys. El 1581 la canònica fou unida a la de Sant Bartomeu de Bell-lloc de Peralada i l'establiment va quedar sense comunitat. El 1689 es va enderrocar el conjunt per motius militars i s'hi va aixecar una nova capella, que també ha desaparegut. Des del 2017 s’estan portant a terme treballs d’excavació del conjunt del castell.

Camprodon
Sant Nicolau del Castell
Camprodon i les restes del castell

Bibliografia:
  • BIRBA. Lluís; CATALÀ, Pere (1997). Els castells catalans. Vol. V. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • MONER, José; GALÍ, Francisco de A. (1879). Historia de Camprodon. Barcelona: P. Casanovas
  • PLADEVALL, Antoni (1987). Catalunya romànica. Vol. X. El Ripollès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • SERRA VIDAL, Carlos (2000). El castell de Sant Nicolau en el Puig de Las Relíquias de Camprodón. Barcelona: Duxelm

Situació:
Vista aèria

La canònica era al recintr del castell, al Puig de les Relíques, sobre la Vila de Baix