Monestir de Bellpuig de les Avellanes

Santa Maria de Bellpuig / Bellipodio / Bellpuig Nou / Fonts Amenes / Monestir de les Avellanes

(Os de Balaguer, Noguera)

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes

L’origen d’aquest monestir rau en l’arribada de Joan d’Organyà des del monestir de Vallclara (Priorat) la primera casa premonstratenca de Catalunya i una de les primeres de la Península, per establir-se al lloc de Mont Malet. Segurament va arribar acompanyat d’altres monjos que van ocupar una cova natural on duien una vida propera a l’eremitisme, el lloc triat no reunia però les condicions necessàries per acollir una comunitat nombrosa.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes

El 1159 Joan d’Organyà ja havia obtingut el vistiplau del bisbe però l’empenta definitiva pel nou assentament es va produir el 1166 quan el comte d’Urgell Ermengol VII i la seva esposa Dolça van fer una important donació de béns a la comunitat, moment en que també s’esmenta la pertinença a l’orde premonstratenca i la denominació de Santa Maria de Bellpuig, tot i que més endavant hom el coneixeria com Bellpuig Vell per diferenciar-lo del nou monestir que es desenvoluparia molt a prop.

Gairebé de manera simultània (el mateix any de 1166, uns mesos després de la fundació de Santa Maria) Guillem d’Anglesola, senyor de Bellpuig, va formalitzar l’establiment d’un nou assentament en el lloc de Fonts Amenes, molt proper al primer de Mont Malet i que reunia les condicions adients per implantar un monestir. La nova casa va rebre també importants donacions tant dels Anglesola com de la casa comtal d’Urgell que ja havia intervingut en la protecció de la comunitat del Mont Malet. L’existència de les dues cases tan properes (segurament la de Fonts Amenes es va instaurar a causa de les precàries condicions del primer lloc) va propiciar el desplaçament de monjos des de Bellpuig Vell a Bellpuig Nou, o Bellpuig de les Avellanes. Joan d’Organyà va continuar en aquell lloc de retir on va morir entre els anys 1192 i 1195 i on fou enterrat i venerat.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes

Quan el 1184 va morir Ermengol VII fou enterrat al monestir, tal com havia disposat en el seu testament, en aquesta data ja s’hauria traslladat la pràctica totalitat de la comunitat a Bellpuig de les Avellanes. El monestir va mantenir diferents formes de relació, segons les èpoques, amb l’abadia de La Casedieu (Casa-Dei, Gèrs) la més important de la circaria (província premonstratenca) de Gascunya a la qual pertanyia. Les relacions amb el poder i la noblesa van continuar els anys següents i durant el segle XIII. A finals del segle XII Alfons el Cast va posar les Avellanes sota la seva protecció alhora que li va atorgar beneficis i privilegis.

Un document del 1202 esmenta l’existència d’una comunitat femenina, una situació que es troba sovint en les cases premonstratenques de la primera època, en aquest cas tradicionalment s’ha considerat que la comunitat femenina estava situada a Santa Maria d’Aguilar, molt a prop del monestir. Bellpuig va rebre el 1224 l’hospital de Sant Nicolau de Fondarella (el Pla d’Urgell) institució que havia estat fundada el 1220 per Guillem II d’Anglesola. En aquest lloc hi va establir un nou monestir, que es va mantenir fins el segle XVI com a dependència de Bellpuig.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Planta de les Avellanes
Publicada per Gaietà Barraquer a
Las casas de religiosos en Cataluña durante el
primer tercio del siglo XIX
. Barcelona, 1906

El segle XIII va estar marcat per un període de màxima esplendor, les donacions es succeïren tot incrementant el seu patrimoni. En aquest context cal esmentar que el 1230, un any després de la conquesta de Mallorca, Jaume I va lliurar als premonstratencs de les Avellanes unes possessions a Artà a més d’una església a Palma en agraïment al suport del seu orde a la conquesta. S’hi va desplaçar una comunitat que va instaurar el priorat de Bellpuig d’Artà (Balears) on tenien també al seu càrrec la parròquia de la vila. Segurament a causa de la distància entre la casa mare i Artà i el poc arrelament a l’illa, el 1425 el priorat fou suprimit. A començament del segle XIV es van emprendre obres de construcció d’envergadura a les Avellanes, a l’església i el claustre, això es va solapar amb una època de crisi i decadència que es va allargar durant tot aquell segle i el següent.

La situació no va millorar amb l’arribada del règim d’abats comendataris, el primer dels quals va ocupar el càrrec el 1479. A finals del segle XVI la casa va estar a punt de desaparèixer, en aquest context el 1592 s’havien secularitzat les canòniques agustinianes. A la darrera època, el monestir va gaudir d’un ressorgiment marcat per una sèrie d’abats de prestigi que van fer de les Avellanes un important centre cultural i acadèmic que va traspassar els murs del cenobi, entre aquestes personalitats cal esmentar els abats Daniel Finestres (1728-1733) germà de Jaume Finestres, monjo i historiador de Poblet, Jaume Caresmar (1754-1769, en dos períodes) erudit i autor de treballs diversos entre els quals la història d’aquest monestir, i Jaume Pasqual (1789-1792) deixeble de l’anterior.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
El monestir el 1910, a l'època de l'arribada dels maristes
Fotografia: Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes (AMBA)
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Els edificis actuals bastits sobre el refetor medieval

El segle XX va quedar marcat, com a la resta de comunitats monàstiques, per un seguit d’infortunis i la supressió: el 1810 i fins el 1813 els canonges van haver de fugir a causa d’una ocupació francesa, després l’època del Trienni Liberal que va tornar a deixar les Avellanes sense comunitat entre el 1820 i 1824 i finalment, el 1835 la casa fou suprimida i els monjos van haver de fugir, aquest cop definitivament. El 1840 el monestir es va posar a la venda, va patir la pèrdua progressiva dels béns mobles i el patrimoni. El 1906 fou adquirit pel banquer Agustí Santesmases, el qual va vendre aquell mateix any, i per 15.000 pessetes, els sarcòfags del comte Ermengol X, els dels comtes Àlvar I i la seva esposa Cecília de Foix i el d’Àlvar d’Urgell.

Les peces van anar a parar a Nova York, al The Cloisters del Metropolitan Museum of Art, on encara es conserven. Les despulles dels personatges foren enterrades a Vilanova de la Sal i retornades a Bellpuig el 1967. El 1906 també fou venuda una imatge de la Mare de Déu del segle XIV, que en aquell moment es venerava a la sala capitular, després de passar per diverses mans, el 2011 fou adquirida per la Generalitat i ara es guarda al Museu de Lleida. El 1910 hi van arribar els germans maristes que actualment tenen cura del lloc, en aquesta darrera època s’han fet obres de restauració i millora dels edificis. D’altra banda, el 2003 es va descobrir de manera fortuïta una part de l’antic arxiu del monestir, amagat en el fals sostre de l’església parroquial de Vilanova de la Sal, ara es conserva a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Vista del monestir el 1921
Fotografia: Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes (AMBA)
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
El claustre

El monestir

La part més antiga del conjunt del monestir és el claustre i el refetor adjacent. El claustre és de planta rectangular amb vuit arcs de mig punt als costats més curts, i onze als llargs. Són suportats per columnes dobles, a més d’uns pilars amb quatre columnes adossades. La decoració dels capitells és llisa en la seva meitat i molt simple en la resta, amb un relleu pla en la majoria d’ells. Caldria situar-lo al segle XII.

Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
El claustre
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Claustre
El claustre de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Làpida circular de marbre en honor de l'abat Jaume Caresmar,
historiador del monestir

La sala capitular és del segle XIII, però ha estat molt modificada. La construcció de l’església, que hauria de substituir una d’anterior, fou impulsada per Ermengol X, cap el 1303. Va restar inacabada, només amb la capçalera, pràcticament no té nau. Al segle XX es van millorar molt les dependències annexes, però cal lamentar la pèrdua d'algun element medieval que s’havia conservat fins llavors, tot i que en molt mal estat.


Monestir de les Avellanes
Monestir de les Avellanes
Volta de l'església

El panteó comtal

El monestir de Bellpuig de les Avellanes fou triat per la dinastia comtal dels Urgell com a lloc de sepultura, fins aquell moment ho havien estat altres indrets. Ermengol X havia triat el monestir de Poblet com a lloc d’enterrament, però més endavant va modificar aquella elecció en benefici de Bellpuig. El 1299 Àlvar d’Urgell, germà del comte va morir a Itàlia i el seu cos fou dipositat a Bellpuig de les Avellanes, fet provat documentalment. Des de llavors i fins la mort del comte (1314) es va treballar en un total de quatre sepulcres. Hi ha controvèrsia sobre la identificació d'algunes de les sepultures comtals, amb opinions diverses.

 • Sepulcre d’Ermengol X (†1314)
  En aquest cas la caixa no porta els escuts d’armes; si no un apostolat. Tradicionalment s'ha identificat aquest sepulcre com el d’Ermengol VII (mort el 1184), fundador del monestir.
 • Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Ermengol X
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Ermengol X, abans de la seva venda i trasllat
  Postal antiga. Col·lecció particular
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  El sepulcre en la seva ubicació actual a
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Estat actual de la fornícula
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Ermengol X
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Ermengol X
  The Cloisters, Nova York

 • Sepulcre del vescomte Àlvar d’Urgell
  Germà d'Ermengol X, mort el 1299. Amb les armes dels Urgell

 • Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Àlvar d'Urgell
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Àlvar d'Urgell
  The Cloisters, Nova York

 • Sepulcre d’Àlvar I i la seva esposa Cecília de Foix
  Morts el 1268 i 1270, respectivament. Pares d’Ermengol X. Aquest sepulcre ha estat identificat històricament amb el d’Ermengol X i la seva esposa Dolça. Es tracta de dos sarcòfags superposats, el d’Àlvar amb les armes dels Urgell i el de Cecília amb les de Foix.

 • Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre de Cecília de Foix
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Àlvar I
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  El sepulcre abans de la seva venda i trasllat
  Postal antiga. Col·lecció particular
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  El sepulcre en la seva ubicació actual a
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Estat actual de la fornícula
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre d'Àlvar I
  The Cloisters, Nova York
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre de Cecília de Foix
  The Cloisters, Nova York

  Imatge de la Mare de Déu

  Al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal es conserva una imatge de pedra policromada de la Mare de Déu amb el Nen procedent del monestir de les Avellanes. Es tracta d’una obra atribuïda a Bartomeu de Robió, artista documentat entre el 1360 i 1380 a la ciutat de Lleida on va treballar al retaule major de la Seu Vella, ara conservat només en part. La imatge de la Mare de Déu va sortir del monestir arran de la desamortització, d’una manera anàloga al que va passar amb els sepulcres comtals, fou venuda i va anar a mans del col·leccionista americà Charles Deering que en aquella època estava vinculat amb Sitges. Per alguna raó afortunada aquesta és una de les peces del col·leccionista que no van sortir del país i després de passar per diverses mans, el 1991 fou declarada Bé Cultural, quedant protegida. Finalment, el 2011, l’obra fou adquirida per la Generalitat de Catalunya i va quedar dipositada al Museu de Lleida. La neteja de l’obra ha posat en relleu la rica policromia de la imatge que llueix una vestidura sumptuosa.

  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Mare de Déu de Bellpuig
  Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

  Portal de l'església del monestir de les Avellanes


  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Portal de l'església
  Monestir de les Avellanes Monestir de les Avellanes Monestir de les Avellanes Monestir de les Avellanes Monestir de les Avellanes
  Portal de l'església del monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Exterior de la capella del Santíssim,
  oberta al transsepte
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Sepulcre a la capella el Santíssim
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Dovella amb escut comtal

  A llevant del conjunt monàstic es situava un pati tancat amb un mur, ara desaparegut. Adossada al mur es va construir una font per commemorar la portada d'aigua a l'establiment en època de Jaume Caresmar.


  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  La tanca del pati en una fotografia de l'any 1921
  Foto: Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes (AMBA)
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Estat actual de la font, una mica desplaçada del lloc original
  amb l'escut del monestir i un bust de Caresmar
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Dovella del portal del monestir amb l'escut i la data (1783)
  A dalt, inscripció que identifica el monestir
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Plafó ceràmic al lavabo del refetor
  Monestir de les Avellanes
  Monestir de les Avellanes
  Germans maristes al claustre del monestir
  Presa d'hàbit, 1921
  Foto: Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes (AMBA)

  Bibliografia:
  • ADELL, Joan-Albert; Freixas, Pere (2002). Les cases dels altres ordes monàstics i canonicals. L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • BACKMUND, Norberto (1956). Monasticon Praemonstratense. Vol. III. Straubing
  • BARRAQUER I ROVIRALTA, Gaietà (1906). Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. Vol. 1. Barcelona: F. J. Altés
  • CAMÓS, Narciso (1657). Jardín de Maria plantado en el Principado de Cataluña. Barcelona: Plantada
  • CARESMAR, Jaime (1977). Historia de Santa Maria de Bellpuig de las Avellanas. Balaguer: Romeu
  • CATALÀ, Pere (1979). Apunt sobre el monestir de Bellpuig de les Avellanes. Els castells catalans. Vol. VI-1a part. Barcelona: R. Dalmau Ed.
  • CORREDERA, Eduardo (1971). Santa María de Bellpuig de las Avellanas y los condes de Urgel. Ilerda, núm. 31. Lleida: Instituto de Estudios Ilerdenses
  • CORREDERA, Eduardo (1994). Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Catalunya romànica. Vol. XVII. La Noguera. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • CORREDERA, Eduardo (1997). Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Institut de Germans Maristes
  • ESPAÑOL, Francesca (2007). El panteó dels comtes d’Urgell al monestir de Bellpuig de les Avellanes. L'art gòtic a Catalunya. Escultura I. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  • GAVÍN, Josep M. (1982). Inventari d'esglésies. Vol. 12 Noguera. Barcelona: Arxiu Gavín
  • GONZALVO I BOU, Gener (2007). Història del panteó dels comtes d'Urgell. Lleida: Universitat de Lleida
  • LÓPEZ DE GUEREÑO, María Teresa i altres (2019). De Bellpuig a Bellpuig. Els premonstratesos, de les Avellanes a Artà. Consell de Mallorca
  • MORAL BARRIO, Joan Jesús (2004). Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Una història que es renova. Edilesa, Lleó
  • PLEYÁN DE PORTA, José (1880). Monastir de las Avellanas. Album histórich, pintoresch y monumental de Lleyda y sa provincia. Lleida: J. Sol
  • PORTA I ROIGÉ, Robert (2016). La llama espiritual de un monasterio con historia. Catalunya Cristiana. Núm. 1896
  • SANAHUJA, Pere (reed. 2002). Història de la ciutat de Balaguer. Lleida: Pagès Ed.
  • SERRA LLANSANA, Lluís (2011). La força de la fraternitat. Maristes, cent anys a les Avellanes (1910-2010). A. Amics del Monestir de les Avellanes
  • SERRATE, Antonio (cop. ) (1902). Carta fundationis Monasterii Bellipodiensis an. MCLXVI. Revista de la Asociación-Artístico-Arqueológica-Barcelonesa. Vol. 3. 1901-1902. Barcelona: Vives
  • SOLÉ, Ramon (2012). La Mare de Déu del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Rescat núm. 20
  • VELASCO GONZÁLEZ, Alberto; FITÉ I LLEVOT, Francesc (2014-16). El comte Pere II d'Urgell i les arts. Lambard: Estudis d'art medieval, núm. 26
  • VELASCO GONZÁLEZ, Alberto; YEGUAS GASSÓ, Joan (2011). Intel·lectualitat i encàrrecs artístics al segle XVIII: els erudits de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Urtx: revista cultural de l’Urgell, núm. 25
  • VILLANUEVA. Jaime (1850). Viage literario a las iglesias de España. Tomo XII. Viage á Urgel y á Gerona. Madrid: Real Academia de la Historia

  • Enllaç ↗ : Monestir de les Avellanes

  Situació:
  Vista aèria

  El monestir és a tocar de la carretera de Balaguer a Àger, a uns 14 km de la primera ciutat